Νόμοι και Εγκύκλιοι που αφορούν τους Εκπαιδευτικούς

  • Καθήκοντα

Τα ειδικότερα καθηκόντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων καθορίζονται με την Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002). Αν και υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις το 2010 και το 2014, αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές (αφορούν αλλαγές στις αρμοδιότητες εκκαθάρισης μισθοδοσίας και στην διαδικασία αναπλήρωσης των Διευθυντών Εκπαίδευσης) και ως εκ τούτου, δίδεται το πρωτότυπο κείμενο της Υπουργικής Απόφασης του 2002. Για λόγους διευκόλυνσης, δίδονται αποσπάσματα του καθηκοντολογίου που αφορούν τους Διδάσκοντες – Σύλλογο Διδασκόντων και τους Διευθυντές – Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων.

  • Άδειες

Το νομικό πλαίσιο των αδειών των μονίμων εκπαιδευτικών περιγράφεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Νόμος υπ’ αριθμ. 3528 της 9/2/2007 – ΦΕΚ Α’ 26 με όλες τις αλλαγές μέχρι τον Απρίλιο του 2014). Βέβαια, οι πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι προκαλούν σύγχυση και αμφιβολίες στους εκπαιδευτικούς τόσο ως προς το τι δικαιούνται, όσο και ως προς τις τυπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται. Η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου (Φ.351.5/43/67822/Δ1 – 05/05/2014), ουσιαστικά ενοποιεί όλες τις προηγούμενες και ξεκαθαρίζει το νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο χορήγησης των αδειών τόσο των μόνιμων, όσο και των αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  • Αναθέσεις 2018-19

Οι αναθέσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γυμνάσια, έχουν οριστεί με την Υπουργική Απόφαση 76099/Δ2/11-05-2018.

  • Υποχρεωτικό Ωράριο

Το υποχρεωτικό ωράριο άλλαξε πρόσφατα. Σας επισυνάπτουμε την πρόσφατη διευκρίνηση του Υπουργείου σχετικά με το ισχύον υποχρεωτικό ωράριο εκπαιδευτικών.

  • Οδηγίες Διδασκαλίας

Δίνονται οι πιο πρόσφατες οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων του Γυμνασίου: α) Αρχαία, Νέα, Ιστορία, Θρησκευτικά, Ξένες Γλώσσες, ΚΠΑ, Οικιακή Οικονομία, Εικαστικά, Μουσική, β) Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία, Πληροφορική, Τεχνολογία.

  • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζει το Π.Δ. 152/2013. Επιπρόσθετα, επισυνάπτουμε το υλικό (οδηγίες) για την αξιολόγηση των καθηγητών, δασκάλων και νηπιαγωγών με τίτλο «Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ 152/2013)». Αναμένεται να καταργηθούν σε σύντομο χρόνο και να αντικατασταθούν με νέες διαδικασίες.

  • Διάφορα

1. Ο ισχύων νόμος (ΦΕΚ 102 A’/12.06.2018 – Κεφάλαιο Γ – άρθρα 21 έως 36) για την επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης. Αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος που ορίζει τις διαδικασίες.
2. Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων (πατήστε εδώ).
3. Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων (πατήστε εδώ).

Το νομικό πλαίσιο των αδειών των μόνιμων εκπαιδευτικών περιγράφεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007/ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) και στις παρακάτω διευκρινιστικές εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας. – See more at: http://dide.flo.sch.gr/web/?page_id=962#sthash.BG5PovS2.dpuf