Εντυπα Αιτησεων Αδειων

Κανονική Άδεια

Κανονική Άδεια

Αναρρωτική Άδεια

Αναρρωτική Άδεια

Άδεια Αιμοδοσίας

Άδεια Αιμοδοσίας

Άδεια Αναπηρίας

Άδεια Αναπηρίας

Άδεια Γάμου

Άδεια Γάμου

Κανονική Κυοφορίας

Κανονική Κυοφορίας

Άδεια Κύησης

Άδεια Κύησης

Άδεια Λοχείας

Άδεια Λοχείας

Άδεια Ανατροφής

Άδεια Ανατροφής

Άδεια Γέννησης Τέκνου

Άδεια Γέννησης Τέκνου

Άδεια Εξετάσεων

Άδεια Εξετάσεων

Άδεια Επιμόρφωσης

Άδεια Επιμόρφωσης

Άδεια Σχολικής Επίδοσης

Άδεια Σχολικής Επίδοσης

Άδεια Υιοθεσίας

Άδεια Υιοθεσίας

Άδεια Θανάτου Συγγενούς

Άδεια Θανάτου Συγγενούς

Άδεια Συμμετοχής σε Δίκη

Άδεια Συμμετοχής σε Δίκη

Άδεια Άνευ Αποδοχών (1)

Άδεια Άνευ Αποδοχών (1)

Άδεια Άνευ Αποδοχών (2)

Άδεια Άνευ Αποδοχών (2)

Άδεια Άνευ Αποδοχών (3)

Άδεια Άνευ Αποδοχών (3)

Τρίμηνη Ανατροφής

Τρίμηνη Ανατροφής

 

Εντυπα Υπευθυνων Δηλωσεων (Υ.Δ.)