Νομοθεσία

lady-justice2 nomoi fek
Πλήθος νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλιων, κάνει δύσκολο το έργο της αναζήτησης και ενημέρωσης, τόσο του εκπαιδευτικου, όσο και των γονέων, όσον αφορά το ισχύον νομικό καθεστώς στο χώρο της εκπαίδευσης.
Ακολουθεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης των σημαντικότερων κανόνων δικαίου που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, επιμερισμένοι σε δύο γενικές κατηγορίες:

Στην κατηγορία αυτή, παρουσιάζονται επικαιροποιημένοι, οι βασικότεροι κανόνες δικαίου που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο, την οργάνωση και λειτουργία της εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα, την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, τις εκδρομές κ.α.

Αφορά συγκέντρωση νομικών κειμένων σχετικά με θέματα των εκπαιδευτικών, όπως καθηκοντολόγια, θέματα αδειών, μισθολογικής και βαθμολογικής νομοθεσίας, οδηγίες διδασκαλίας, αναθέσεις, αξιολόγηση κ.α.

Τέλος, στην ενότητα “Χρήσιμα Έντυπα”, δίνονται για εκτύπωση (σε μορφή pdf) έντυπα και αιτήσεις για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, που θα διευκολύνουν τις διοικητικές διαδικασίες του σχολείου μας.