Εβδομάδα Πληροφορικής: Η Ώρα του κώδικα

Πραγματοποιήθηκε από 22/3 έως 28/3 η «Ώρα του κώδικα» στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης με την καθοδήγηση της καθηγήτριας τους Βακάλη Σοφίας. Πρόκειται για μία δράση συμμετοχής στην παγκόσμια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, η οποία αποσκοπεί στην προετοιμασία. των μαθητών και αυριανών πολιτών για την Πληροφορική του 21ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση στην Πληροφορική δεν περιορίζεται μόνο στην απλή χρήση εργαλείων και εφαρμογών αλλά βοηθά τον μαθητή της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας να γίνει ικανός να καινοτομεί και να υλοποιεί τις σκέψεις και τις ιδέες του.

Ειδικότερα, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής παρακολούθησαν σχετικό βίντεο για τον προγραμματισμό και την αξία του στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης και στη συνέχεια εκπόνησαν μαθησιακές δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες των δύο ατόμων) που περιλάμβαναν την ανάπτυξη κώδικα σε οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας κάθε μαθητής/τρια έλαβε ένα Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης με το όνομα του και ένα αυτοκόλλητο «I DID THE HOUR OF CODE».

Τέλος, μοιράστηκε επιστολή στους γονείς των μαθητών/τριών προς ενημέρωση τους για τη δράση που υλοποιήθηκε.

8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

 

Print Friendly, PDF & Email