Τρόποι επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γυμνάσιο μας, είτε τηλεφωνικά, είτε ταχυδρομικά, είτε ακόμα και δια ζώσης. Ο χάρτης που ακολουθεί διευκολύνει την προσπάθεια πεζής και οδικής πρόσβασης στο σχολείο. Για τους εξοικειωμένους με την τεχνολογία, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία και πατώντας “Αποστολή”. Με τα μηνύματά σας, μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση της ιστοσελίδας μας, αλλά και να στηρίξετε με τον καλό σας λόγο την προσπάθειά μας.