Βιωματική δράση ενάντια στο Bullying

Στα πλαίσια του προγράμματος εθελοντισμού επισκέφτηκε το Σχολείο μας η εκπρόσωπος της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων “Άρσις” κ.Γαβριέλα Σαμψωνίδου, μαζί με τον υπεύθυνο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της ΔΔΕ Πέλλας κ. Μπαζούκη Αθανάσιο.
Πραγματοποιήθηκε βιωματική δράση με κυρίως θέμα το αnti- bullying (ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό), εντασσόμενη στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δράσεις Ευαισθητοποίησης Νέων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compasito» όπου τα παιδιά και οι νέοι έχουν την ευκαιρία, συμμετέχοντας σε βιωματικές δραστηριότητες, να γνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποκτήσουν στάση υπεράσπισής τους στην καθημερινή ζωή.
Τα παιδιά εκφράστηκαν αυθόρμητα για το θέμα, συνεργάστηκαν ομαδικά, έκαναν δραματοποίηση με παιχνίδι ρόλων, συζήτησαν και έβγαλαν συμπεράσματα, καλλιεργώντας ομαδικότητα, αλληλεγγύη, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επίδρασης αρνητικών παραγόντων και δυσμενών συνθηκών που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη σχολική (και όχι μόνο) ζωή τους και να οδηγήσουν στη θυματοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Στην δίωρη ωφέλιμη αυτή εμπειρία συμμετείχαν όλα τα παιδιά της ομάδας καθώς και η Διευθύντρια μας κα Πισμίση Ελενη.

1AntiBullying.jpg
2AntiBullying.jpg
3AntiBullying.jpg
4AntiBullying.jpg
5AntiBullying.jpg
6AntiBullying.jpg
7AntiBullying.jpg
8AntiBullying.jpg
9AntiBullying.jpg

Print Friendly, PDF & Email