Ανάθεση εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη

Πράξη αξιολόγησης των προσφορών τουριστικών γραφείων που κατατέθηκαν στο σχολείο για τη μετακίνηση εννέα (09) μαθητών/τριών και δύο (02) συνοδών στο πλαίσιο του 1ου Ελληνικού Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου (ELEMASYN) στην Συνέχεια ανάγνωσης Ανάθεση εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη

Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη

Πράξη αξιολόγησης των προσφορών τουριστικών γραφείων που κατατέθηκαν στο σχολείο για τη μετακίνηση εννέα (09) μαθητών/τριών και δύο (02) συνοδών στο πλαίσιο του 1ου Ελληνικού Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου (ELEMASYN) στην Συνέχεια ανάγνωσης Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη