Μηνιαίο Αρχείο: Ιούλιος 2015

Θερινή Λειτουργία του Σχολείου

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου το Σχολείο θα παραμένει ανοικτό κάθε Τετάρτη από τις 08:30 π.μ. μέχρι τις 13:00 μ.μ.