Ενημερωτική συνάντηση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας, η καθιερωμένη -πλέον- ενημέρωση γονέων των μαθητών της Α΄ τάξης από τους διδάσκοντες καθηγητές. Η ενημέρωση αφορούσε τη φοίτηση και επίδοση των μαθητών, καθώς επίσης και την πληροφόρησή των γονέων πάνω σε θέματα που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου καθώς και το πρόγραμμα των μαθημάτων της Α’ Γυμνασίου. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία  να συζητήσουν με τους καθηγητές για την πρόοδο των παιδιών τους, καθώς και για τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η φοίτηση τους στη νέα εκπαιδευτική βαθμίδα. Η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του έργου ενός σχολείου και αποτελεί πρωταρχική μέριμνα για το Γυμνάσιο μας.

Παρευρέθησαν οι καθηγητές-τριες Πισμίση Ελένη, Τσάνης Ευάγγελος, Φωτιάδης Δημήτρης, Στυλιανάκης Μιχαήλ, Βουτσάς Χαράλαμπος, Σερέτης Θεολόγος, Παρασκευά Παρασκευή και Μαλαδάκη Νίκη.
Ήταν μια χρήσιμη συνάντηση για όλους!

1.jpg
2.jpg

Print Friendly, PDF & Email