Οι Μαθητές μας

Στο σχολείο λειτουργούν 12 τμήματα μαθητών, τέσσερα σε κάθε τάξη. Κάθε χρόνο φοιτούν συνολικά πάνω από 250 μαθητές και μαθήτριες. Τη φετινή σχολική χρονιά, 2016 – 2017, ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη θα είναι: 83 στην Α τάξη, 82 στη Β τάξη και 87 στη Γ τάξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχολείο λειτουργούν ειδικά τμήματα ένταξης για μαθητές και μαθήτριες με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές-παιδαγωγικές ανάγκες.

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται η δύναμη των τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή των μαθητών στην Β Ξένη γλώσσα. Στο γυμνάσιο μας διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες επιλογής, Γερμανικά και Γαλλικά, σε ποσοστά 82% και 18% αντίστοιχα.

 Ξένη ΓλώσσαΑριθμός ΜαθητώνΑριθμός ΤμημάτωνΜαθητές ανά τμήμα ξεχωριστά
Α ΓυμνασίουΑγγλικά83421212120
Γαλλικά20120
Γερμανικά634212121
Β ΓυμνασίουΑγγλικά82420202022
Γαλλικά11111
Γερμανικά71420202011
Γ ΓυμνασίουΑγγλικά87422222221
Γαλλικά16188
Γερμανικά71414222213