Οι Μαθητές μας

Στο σχολείο λειτουργούν 12 τμήματα μαθητών, τέσσερα σε κάθε τάξη. Κάθε χρόνο φοιτούν συνολικά πάνω από 250 μαθητές και μαθήτριες. Τη φετινή σχολική χρονιά, 2017 – 2018, ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη θα είναι: 83 στην Α τάξη, 84 στη Β τάξη και 79 στη Γ τάξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχολείο λειτουργούν ειδικά τμήματα ένταξης για μαθητές και μαθήτριες με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές-παιδαγωγικές ανάγκες.

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται η δύναμη των τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή των μαθητών στην Β Ξένη γλώσσα. Στο γυμνάσιο μας διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες επιλογής, Γερμανικά και Γαλλικά, σε ποσοστά 78% και 22% αντίστοιχα.

 Ξένη ΓλώσσαΑριθμός ΜαθητώνΑριθμός ΤμημάτωνΜαθητές ανά τμήμα ξεχωριστά
Α ΓυμνασίουΑγγλικά83421202022
Γαλλικά22122
Γερμανικά614212020
Β ΓυμνασίουΑγγλικά84421212022
Γαλλικά22122
Γερμανικά624212120
Γ ΓυμνασίουΑγγλικά79419191922
Γαλλικά11111
Γερμανικά68419191911