Ανάθεση εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη

Πράξη αξιολόγησης των προσφορών τουριστικών γραφείων που κατατέθηκαν στο σχολείο για τη μετακίνηση εννέα (09) μαθητών/τριών και δύο (02) συνοδών στο πλαίσιο του 1ου Ελληνικού Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου (ELEMASYN) στην Κωνσταντινούπολη.

 

 

Print Friendly, PDF & Email